Imprint

Dansk
Følgende gælder både til siden www.brothersewing.dksamt til vores Internet tilstedeværelse på Twitter, LinkedIn og YouTube.
 

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel

 

Direktør:
Masahiro Akita
 

Ansvarlig for det redaktionelle indhold:
Marketings afdeling


Kontakt:
Telefon: +49 6101 9814 - 0
Fax: +49 6101 9814 - 2299

E-Mail: info@brothersewing.eu

 

Selskabs oplysninger:
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 85406
Stiftung Elektro-Altgeräte-Register: WEEE-Reg.-Nr. DE 92204770
Umsatzsteuer-ID: DE 265 370 260
D-U-N-S ® Nr.: 341331133

 

Billed beskyttelse:
Vi gør dem opmærksom på at på vores hjemmeside, er foruden egne værker også billeder af © fotolia.com beskyttet af ophavsret.
 

Ansvarsfrasigelse:
Indholdet af disse sider er nøje skrevet og kontrolleret. Dog giver Brother Sewing machines Europe GmbH ingen garanti for, at de givne oplysninger er up-to-date, korrekte, komplette eller af en passende kvalitet. Erstatningskrav mod Brother Sewing Machines Europe GmbH, der er baseret på materiale eller immaterielle tab, som er forårsaget af brug eller manglende brug af oplysningerne, eller på grund af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, er udelukket i princippet, medmindre det er en påviselig forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra Brother Sewing Machines Europe GmbH. Brother Sewing Machines Europe GmbH forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere, slette eller afbryde offentliggørelse eller dele af sider eller hele indholdet uden varsel.
 

Stand: 02/2015

 

 

Svensk
Följande gäller både för websidan: www.brothersewing.dk og vår närvaro på Twitter, LinkedIn og YouTube.
 

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel

 

Direktör:
Masahiro Akita
 

Ansvariga för redaktionellt innehåll:
Marknasavdelning


Kontakt:
Telefon: +49 6101 9814 - 0
Fax: +49 6101 9814 - 2299

E-Mail: info@brothersewing.eu

 

Registrer oppføringer:
Commercial Register: Amtsgericht Frankfurt am Main
Organisasjonsnummer: HRB 85406
Foundation Avfall Elektroteknikk Register: WEEE Reg. DE 92204770
MVA-nummer: DE 265370260
Data Universal Numbering System ® DE:. 341331133

 

Kredit:
Vi påpeker at vi på vår hjemmeside, i tillegg til sine egne verker, er bilder av Bruk © fotolia.com. 
 

Ansvarsfraskrivelse:
Innholdet på disse sidene har blitt nøye skrevet og sjekket. Imidlertid gir Brother Symaskiner Europe GmbH ikke garanti at informasjonen er up-to-date, korrekt, fullstendig eller tilstrekkelig kvalitet. Krav mot Brother Symaskiner Europe GmbH, som er basert på materielle eller immaterielle skader forårsaket av bruk eller manglende bruk av informasjonen eller på grunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger er utelatt i prinsippet, med mindre det er en påviselig forsettlig handling eller grov uaktsomhet fra Brother Symaskiner Europe GmbH. Brother Symaskiner Europe GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, legge til, slette eller avslutte publikasjonen eller deler av sider eller hele innholdet uten forvarsel.
 

Stand: 02/2015


 

Norsk
Følgende leverandører egenart viser både til side www.brothersewing.dk, samt på vår side på Internett Twitter, Linkedin og YouTube. 
 

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel

 

Direktør:
Masahiro Akita
 

Ansvarlig for redaksjonelt innhold:
Markedsføring department


Kontakt:
Telefon: +49 6101 9814 - 0
Fax: +49 6101 9814 - 2299

E-Mail: info@brothersewing.eu

 

Selskapets upplysningar:
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 85406
Stiftung Elektro-Altgeräte-Register: WEEE-Reg.-Nr. DE 92204770
Umsatzsteuer-ID: DE 265 370 260
D-U-N-S ® Nr.: 341331133

 

Bildsekretess:
Vi gör er uppmärksamma på att våran hemsida har, färutom egna bilder, också bilder från © fotolia.com beskyddade av upphovsrätten. 
 

Förbehåll:
Innehållet i dessa sidor är noggrant skrivit och kontrollerat. Brother Sewing Machines Europe BmbH har dock ingen garanti för att de angivna upplysningarna är up-to-date korrekta, kompletta eller av passande kvalitet. Ersättningskrav mot Brother Sewing Machinges Europe GmbH, som är baserat materiella eller immateriella skador, som är förorsakat av bruk eller brist på bruk av upplysningarna, eller på grund av felaktiga eller ofullständiga upplysningar, är i principet uteslutna, om det inte är en bevisligen avsiktig handling eller grov oaktsamhed från Brother Sewing Machinges Europe GmbH. Brother Sewing Machinges Europe GmbH förbehåller sig uttryckligen rätt till att ändra, supplementera, ta bort eller avbryta offentliggörelse, delar av sidor eller hela innehållet utan varsel.
 

Stand: 02/2015